Tumblelog by Soup.io
 • rachelbones
 • psychedelix
 • dezynwoltura
 • Sevenmen
 • odyseja
 • electrovamp
 • ponurykosiarz
 • Raichu
 • cataleya90
 • meletala98
 • malaczarnakawa
 • stockholmsyndrome
 • goaskalice
 • chicaloca
 • asmothell
 • errortryagain
 • adaamanth
 • ludzo
 • zayin
 • DavyJones
 • justbegood
 • moreorless
 • retaliate
 • xavras
 • leszekzukowski
 • OhSnap
 • 1NdyGo
 • lukensz
 • schrodingersdog
 • RockYourMind
 • CatBleu
 • aramil46
 • cidiuss
 • tolomacu
 • jamess
 • inajaa
 • spzkaz
 • panzajac
 • blurred-dreams
 • krzysk
 • exitorange
 • sacarasc
 • klart
 • ejtytam
 • astrobiology
 • guyver
 • kettu
 • vardia
 • danielmazur
 • Goat
 • deletedd
 • zupatomasza
 • meganeotoko
 • standard
 • afrocostamgowno
 • cypher
 • cygenb0ck
 • menphrad
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

4970 1314 500
Reposted fromtgs tgs viapwg pwg
8248 a988 500
Reposted fromkabu kabu viapwg pwg
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viaataga ataga
4955 0f81 500
Reposted frompiehus piehus viabakatson bakatson
4472 e292 500
Reposted frompiehus piehus viazdzir zdzir
0591 f8b9 500
Reposted fromNocephya Nocephya viazdzir zdzir
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viaataga ataga
2181 981b 500
Reposted fromrisky risky viamojanostalgia mojanostalgia
0349 cd09 500
Reposted fromteijakool teijakool viaDagarhen Dagarhen
3332 146b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
2643 ff38
Reposted fromzelbekon zelbekon viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
3471 fd62 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viacontrolhp controlhp
3571 bd1c

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia
1816 f4b4 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaaurinko aurinko
5719 569a 500
Reposted frommiststueck miststueck viapassingbird passingbird
2689 0607
Reposted fromGIFer GIFer viapassingbird passingbird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl