Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • dezynwoltura
 • rachelbones
 • Sevenmen
 • menphrad
 • cygenb0ck
 • cypher
 • afrocostamgowno
 • standard
 • meganeotoko
 • zupatomasza
 • deletedd
 • Goat
 • danielmazur
 • vardia
 • kettu
 • guyver
 • astrobiology
 • ejtytam
 • klart
 • sacarasc
 • exitorange
 • krzysk
 • blurred-dreams
 • panzajac
 • spzkaz
 • inajaa
 • jamess
 • tolomacu
 • cidiuss
 • aramil46
 • CatBleu
 • RockYourMind
 • schrodingersdog
 • lukensz
 • 1NdyGo
 • OhSnap
 • leszekzukowski
 • xavras
 • retaliate
 • moreorless
 • justbegood
 • DavyJones
 • zayin
 • ludzo
 • adaamanth
 • justaperson
 • asmothell
 • chicaloca
 • goaskalice
 • stockholmsyndrome
 • malaczarnakawa
 • meletala98
 • cataleya90
 • Raichu
 • ponurykosiarz
 • electrovamp
 • odyseja
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2018

6289 aa98 500

November 26 2018

3530 60f9

November 25 2018

6026 6cce 500

November 11 2018

4928 a051
Reposted fromregcord regcord viaxanth xanth
4744 0260
Reposted fromteijakool teijakool viastarwars starwars
4174 b63d 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viajoannna joannna
1065 cdcd 500
4547 b27a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajoannna joannna
3360 36de
Reposted fromrosejalea rosejalea viayourhabit yourhabit
3305 c426
Reposted fromtgs tgs viayourhabit yourhabit
3307 62e9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafeminine feminine
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
9294 eba7 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viaXavax Xavax
7826 8ccc 500
Reposted frompiehus piehus viaXavax Xavax
Reposted fromFlau Flau viaXavax Xavax
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaXavax Xavax
1748 68f1 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaXavax Xavax
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaXavax Xavax
0610 5b06 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaXavax Xavax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl